Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/972
Title: Ứng dụng mô hình thủy lực hai chiều mô phỏng đặc tính thủy lực và tính toán bồi xói ở vùng cửa sông Định An =
Other Titles: Application a tow-dimensional hydrodynamic model for simulations of hydraulic characteristics and calculation deposition and erosion in the Dinh An estuary.
Authors: Nguyễn, Phương Tân
Văn, Phạm Đăng Trí
Võ, Quốc Thành
Keywords: Bồi lắng
Xói lở
Cửa sông
Mô hình thủy lực hai chiều (CCHE2D)
Đồng bằng sông Cửu Long
Issue Date: 2013
Series/Report no.: Hội thảo toàn quốc về Công nghệ thông tin;Tr.11-20
Abstract: Trong những năm gần đây, bồi lắng và xói lở là một trong những vấn đề chính ở cửa sông Định An, một trong hai cửa sông của sông Hậu ở đồng bằng sông Cửu Long. Quá trình tự nhiên này được dự báo sẽ nghiêm trọng hơn và không thể dự đoán được trong tương lai do: xây dựng và vận hành các đập thủy điện ở thượng nguồn sông Mekong, dẫn đến thay đổi của chế độ dòng chảy và vận chuyển trầm tích dọc bờ sông; các công trình thủy lợi đang được xây dựng và quy hoạch để phục vụ sản xuất nông nghiệp ở đồng bằng; mực nước biển dâng. Trong nghiên cứu này, mô hình thủy lực hai chiều (CCHE2D) được sử dụng để xác định động thái dòng chảy, bồi lắng và xói lở ở cửa sông Định An. Các thành phần thủy lực của mô hình được hiệu chỉnh và kiểm định dựa trên số liệu đo đạc vào tháng 8 năm 2012. Các thành phần vận chuyển trầm tích được tính toán dựa vào các đặc tính thủy lực và số liệu trầm tích tham khảo từ các bài báo (bao gồm: nồng độ trầm tích lơ lửng và vận chuyển trầm tích đáy). Kết quả thu được từ nghiên cứu này sẽ tạo tiền đề cho các nghiên cứu tiếp theo để tính toán và dự báo bồi lắng, xói lở cho các hệ thống ở đồng bằng sông Cửu Long.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/972
Appears in Collections:Năm 2017

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_896.07 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.239.117.1


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.