Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9721
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorTs. Nguyễn, Văn Hớn-
dc.contributor.authorTrần, Khánh Duy-
dc.date.accessioned2019-07-04T08:46:00Z-
dc.date.available2019-07-04T08:46:00Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.urihttp://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9721-
dc.description69trvi_VN
dc.description.abstractTóm tắt nội dung luận văn: Đề tài “Khảo sát một số thành phần hóa học và khả năng cải tạo đất của đậu Rồng hoang (Psophocarpus scandes), đậu Biếc (Clitoria ternatea) trên địa bàn thành phố Cần Thơ”, được thực hiện tại nông hộ, Trại Nghiên Cứu và Thực Nghiệm, khoa Nông Nghiệp, Đại Học Cần Thơ với 02 thí nghiệm:Thí nghiệm 1: “Khảo sát năng suất và thành phần hóa học của đậu Rồng hoang (Psophocarpus scandes), đậu Biếc (Clitoria ternatea) mọc tự nhiên tại thành phố Cần Thơ”. Thí nghiệm thực nghiệm ngẫu nhiên với 2 lần lấy mẫu, 3 lần lặp lại cho mỗi loại đậu. Thí nghiệm 2: “Khảo sát khả năng tạo nốt sần ở rễ và khả năng cải tạo đất của đậu Rồng hoang (Psophocarpus scandes) và đậu Biếc (Clitoria ternatea) trên 4 loại đất khác nhau”. Thí nghiệm được bố trí theo thể thức thừa số 2 nhân tố là: 2 loại cây đậu (đậu Rồng hoang và đậu Biếc), 4 loại đất khác nhau và 3 lần lặp lại. Tiến hành theo dõi mỗi loại đậu tại 7 thời điểm khác nhau: 0, 15, 30, 45, 60, 90 và 120 ngày.Kết quả thí nghiệm 1 cho thấy Thành phần hóa học và năng suất của đậu Rồng hoang tốt hơn so với đậu Biếc (P<0,05).Kết quả thí nghiệm 2 nhận thấy- Hàm lượng nitơ trong đất được cải thiện sau khi trồng cây họ đậu đến 60 ngày, sau đó hàm lượng nitơ trong đất giảm xuống. Hàm lượng nitơ của đất có giá trị cao nhất ở nghiệm thức Đ1*ĐRH và thấp nhất ở Đ1*ĐB ( P<0,05 ). - Đậu Rồng hoang có khả năng phát triển tốt trên đất axit ( pH ban đầu là 3,72).vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.publisherTrường Đại học Cần Thơvi_VN
dc.subjectHóa dượcvi_VN
dc.titleKhảo sát một số thành phần hóa học và khả năng cải tạo đất của đậu Rồng hoang (Psophocarpus scandes), đậu Biếc (Clitoria ternatea) trên địa bàn thành phố Cần Thơvi_VN
dc.typeThesisvi_VN
Appears in Collections:Khoa Khoa học Tự nhiên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.35 MBAdobe PDF
Your IP: 3.235.107.209


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.