Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9722
Title: Khảo sát hàm lượng Acesulfame K, Aspartame và Saccharin trong trà sữa trên thiết bị sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC)
Authors: TS. Nguyễn, Thị Thu Thủy
Trần, Tiến Thạnh
Keywords: Hóa dược
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Đề tài được thực hiện nhằm kiểm tra độ ổn định và độ chính xác của thiết bị HPLC Agilent 1200 và xác nhận giá trị sử dụng của phương pháp phân tích Acesulfame K, Aspartame và Saccharin trong trà sữa, trên thiết bị HPLC Agilent 1200, sử dụng đầu dò DAD, với khoảng đường chuẩn từ 5 ÷ 100 mg/L (có hệ số tương quan R2 > 0,99), độ lặp lại (RSD(%) < 5.3%), hiệu suất thu hồi (80% < H(%) < 110%) và giới hạn phát hiện (LOD = 2.0 mg/L, LOQ = 7.0 mg/L). Dựa trên các điều kiện đã thẩm định, đề tài tiến hành xác định hàm lượng đường hóa học Acesulfame K, Aspartame và Saccharin trong 6 mẫu trà sữa được mua ngẫu nhiên tại các cửa hàng trên địa bàn quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.
Description: 167tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9722
Appears in Collections:Khoa Khoa học Tự nhiên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.84 MBAdobe PDF
Your IP: 34.200.222.93


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.