Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9722
Nhan đề: Khảo sát hàm lượng Acesulfame K, Aspartame và Saccharin trong trà sữa trên thiết bị sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC)
Tác giả: TS. Nguyễn, Thị Thu Thủy
Trần, Tiến Thạnh
Từ khoá: Hóa dược
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Trường Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: Đề tài được thực hiện nhằm kiểm tra độ ổn định và độ chính xác của thiết bị HPLC Agilent 1200 và xác nhận giá trị sử dụng của phương pháp phân tích Acesulfame K, Aspartame và Saccharin trong trà sữa, trên thiết bị HPLC Agilent 1200, sử dụng đầu dò DAD, với khoảng đường chuẩn từ 5 ÷ 100 mg/L (có hệ số tương quan R2 > 0,99), độ lặp lại (RSD(%) < 5.3%), hiệu suất thu hồi (80% < H(%) < 110%) và giới hạn phát hiện (LOD = 2.0 mg/L, LOQ = 7.0 mg/L). Dựa trên các điều kiện đã thẩm định, đề tài tiến hành xác định hàm lượng đường hóa học Acesulfame K, Aspartame và Saccharin trong 6 mẫu trà sữa được mua ngẫu nhiên tại các cửa hàng trên địa bàn quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.
Mô tả: 167tr
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9722
Bộ sưu tập: Khoa Khoa học Tự nhiên

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.84 MBAdobe PDF
Your IP: 3.235.107.209


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.