Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/97232
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorNguyễn, Hồng Dương-
dc.date.accessioned2024-03-05T13:03:00Z-
dc.date.available2024-03-05T13:03:00Z-
dc.date.issued2022-
dc.identifier.issn1859-0403-
dc.identifier.urihttps://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/97232-
dc.description.abstractĐiểm khởi đầu của Phật giáo xứ Huế và miền Trung có thể được ghi dấu bằng sự kiện năm 1558, Nguyễn Hoàng đem gia đình và thuộc hạ vào trấn trị xứ Thuận Hóa. Trải qua hơn 400 năm hình thành và phát triển, di sản Phật giáo ở vùng đất này khá đa dạng cả về tự viện và tông/môn phái. Bài viết trên cơ sở kế thừa thành quả của các công trình nghiên cứu đi trước và dữ liệu điền dã tháng 4 năm 2021 bước đầu đề cập đến tiến trình thành lập các tự viện xứ Huế và miền Trung từ thời các chúa Nguyễn đến nay.vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.relation.ispartofseriesTạp chí Nghiên cứu Tôn giáo;Quyển 24, Số 03 .- Tr.54-73-
dc.subjectTự việnvi_VN
dc.subjectPhật giáovi_VN
dc.subjectXứ Huếvi_VN
dc.subjectMiền Trungvi_VN
dc.titleTự viện Phật giáo xứ Huế và miền Trungvi_VN
dc.typeArticlevi_VN
Appears in Collections:Nghiên cứu Tôn giáo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
7.26 MBAdobe PDF
Your IP: 44.221.66.130


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.