Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9726
Title: Khảo sát thành phần hóa học và tác dụng kháng acid in vitro của các cao chiết lá Trái Nổ (Ruellia tuberosa L.)
Authors: ThS.DS. Huỳnh, Anh Duy
Ong, Xiêu Sệ
Keywords: Hóa dược
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Cây Trái nổ ( Ruellia tuberosa L.) thuộc họ Ô rô (Acanthaceae) thường mọc nhiều ở vùng nhiệt đới (đặc biệt là những nơi có khí hậu nóng ẩm). Tại Việt Nam nó được tìm thấy ở khắp mọi miền nhưng nhiều nhất là ở miền Nam. Lá cây trái nổ được hái từ thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng. Sau đó được rữa sạch và phơi ở nhiệt độ phòng tránh ánh nắng trực tiếp đến khô, được nghiền nhỏ rồi chiết trong MeOH, EtOH ở các nồng độ: EtOH 96%, EtOH 70%, EtOH 50%, Nước cất và các cao phân đoạn từ Cao Methanol tổng là Hexan (Hex), Dichloromethane (DC), Ethyl acetate (EA) và cao nước còn lại.Tiến hành định tính thành phần hóa học của các cao, trong cao lá Trái Nổ có chứa các thành phần: Đường khử, Flavonoid, Steroid-triterpenoid,...Tiến hành xác định các thành phần bay hơi chủ yếu có trong cao Methanol bằng phương pháp sắc ký khí ghép khối phổ GC-MS. Trong cao có 19 cấu tử, trong đó các cấu tử có hàm lượng lần lượt là Ar-tumerone (26,35%), β-Sitosterol (21,64%), Curlone (7,59%), β-Guaiene (4,67%),...Tiến hành thử nghiệm kháng acid in vitro dịch dạ dày của các loại cao chiết thì kết quả cho thấy hiệu quả trung hòa của các cao lần lượt là: - Tại nồng độ 1 mg/mL cho thấy EtOH 50% có khả năng trug hòa tốt nhất (0,20±0,0018 mmol H+), đến cao Nước (0,18±0,0032 mmol H+), cao EtOH 70% (0,18±0,0032 mmol H+), cao MeOH (0,13±0,0048 mmol H+), Nước (0,09±0,0018 mmol H+) và Cao EtOH 96% (0,08±0,0018 mmol H+) có khả năng trung hòa thấp nhất.- Tại nồng độ 0,5 mg/mL cao Nước lại có tiềm năng hơn (0,18±0,0048 mmol H+) , theo sau đó là cao EtOH 50% (0,14±0,0048 mmol H+), cao EtOH 70% (0,13±0,0048 mmol H+), cao MeOH (0,11±0,0048 mmol H+), cao Nước (0,09±0,0018 mmol H+) và thấp nhất là Cao EtOH 96% (0,08±0,0013 mmol H+ ).Từ khóa: Ruellia tuberosa L., GC-MS, kháng aicd.
Description: 52tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9726
Appears in Collections:Khoa Khoa học Tự nhiên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.84 MBAdobe PDF
Your IP: 3.226.248.180


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.