Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/97260
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorNguyễn, Mạnh Tuấn-
dc.contributor.authorTrương, Văn Tú-
dc.contributor.authorLê, Ngọc Thạnh-
dc.contributor.authorNguyễn, Trung Tuấn-
dc.date.accessioned2024-03-06T03:00:29Z-
dc.date.available2024-03-06T03:00:29Z-
dc.date.issued2023-
dc.identifier.issn2615-9104-
dc.identifier.urihttps://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/97260-
dc.description.abstractNghiên cứu đã thực hiện tổng quan về thực trạng chuyển đổi số (CĐS) trong doanh nghiệp vừa và nhỏ (DNVVN) tại Việt Nam trong những năm gần đây. Từ kết quả tổng quan này, tác giả đã tiến hành phân tích SWOT để đánh giá đầy đủ những điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức của DNVVN Việt Nam đang thực hiện CĐS. Đồng thời, một khảo sát Delphi theo hướng tiếp cận Foresight với hơn 300 chuyên gia CĐS trong các DNNVV tại VN nhằm đánh giá những đặc thù, những vấn đề trong CĐS và tầm nhìn doanh nghiệp số tương lai cũng dự báo nhu cầu CĐS và các hoạt động ưu tiên thực hiện CĐS trong doanh nghiệp. Đây được xem là những bước quan trọng trong quy trình xây dựng chiến lược CĐS theo cách tiếp cận foresight cho DNVVN tại Việt Nam.vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.relation.ispartofseriesTạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á;Số 05 .- Tr.100-117-
dc.subjectDoanh nghiệpvi_VN
dc.subjectChuyển đổi sốvi_VN
dc.subjectChiến lược chuyển đổi sốvi_VN
dc.titleXây dựng chiến lược chuyển đổi số cho doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam - Tiếp cận Foresightvi_VN
dc.typeArticlevi_VN
Appears in Collections:Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
7.31 MBAdobe PDF
Your IP: 44.221.66.130


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.