Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9731
Title: Nghiên cứu thái độ của người tiêu dùng đối với hoạt động quảng cáo trong ngành hàng mỹ phẩm tại Thành phố Cần Thơ
Authors: Quan, Minh Nhựt
Nguyễn, Thị Huỳnh Như
Keywords: Quản trị kinh doanh
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Nghiên cứu thái độ của người tiêu dùng đối với hoạt động quảng cáo trong ngành hàng mỹ phẩm tại thành phố Cần Thơ. Qua đó, nhằm đề xuất một số giải pháp cho các doanh nghiệp trong việc quản lý tài sản thương hiệu và đầu tư đúng mức vào các hoạt động quảng cáo.
Description: 87 Tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9731
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.34 MBAdobe PDF
Your IP: 54.160.19.155


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.