Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9733
Title: Thương hiệu thời trang trên các trang Web thương mại điện tử: Hiệu quả mong đợi của khách hàng và sự truyền miệng điện tử
Authors: Nguyễn, Thị Phương Dung
Nguyễn, Thị Vân Anh
Keywords: Quản trị kinh doanh
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Đề tài “Thương hiệu thời trang trên các trang Web Thương mại điện tử: Hiệu quả mong đợi của khách hàng và sự truyền miệng điện tử” được thực hiện nhằm tìm hiểu các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả mong đợi của khách hàng khi mua sắm thời trang trực tuyến đồng thời đề xuất giải pháp giúp các nhà cung cấp trang Web thương mại điện tử đáp ứng đúng nhu cầu của người tiêu dùng
Description: 86 Tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9733
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.88 MBAdobe PDF
Your IP: 18.212.120.195


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.