Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9735
Title: Nghiên cứu sự chấp nhận sử dụng dịch vụ thanh toán bằng mã QR của người dân tại Thành phố Cần Thơ
Authors: Phan, Đình Khôi
Trần, Thế Khánh Vy
Keywords: Tài chính - Ngân hàng
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Nghiên cứu sự chấp nhận sử dụng dịch vụ QR Pay của người dân tại Thành phố Cần Thơ, qua đó đưa ra giải pháp phù hợp để phát triển phương thức thanh toán QR tại Cần Thơ.
Description: 61 Tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9735
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.38 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.147.211


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.