Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9743
Title: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến thanh khoản của các ngân hàng thương mại Việt Nam
Authors: Phan, Đình Khôi
Huỳnh, Ngọc Thúy An
Keywords: Tài chính - Ngân hàng
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích các nhân tố tác động đến khả năng thanh khoản cúa các Ngân hàng thương mại Việt Nam trong giai đoạn 2013-2018; từ đó đề xuất một số khuyến nghị nhằm góp phần nâng cao khả năng ̣thanh khoản cho các ngân hàng thương mại.
Description: 71 Tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9743
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.5 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.147.211


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.