Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9745
Title: Phân tích hiệu quả kỹ thuật của nông hộ trồng khoai lang theo tiêu chuẩn VietGap tại huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long
Authors: Khổng, Tiến Dũng
Châu, Ngọc Chúc
Keywords: Kinh tế nông nghiệp
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích hiệu quả kỹ thuật và phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả kỹ thuật của nông hộ trồng khoai lang theo tiêu chuẩn Vietgap, từ đó đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả kỹ thuật trong sản xuất và tiêu thụ cho khoai lang huyện Bình Tân – Vĩnh Long.
Description: 54 Tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9745
Appears in Collections:Trường Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.41 MBAdobe PDF
Your IP: 44.192.254.173


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.