Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9746
Title: Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty cổ phần truyền thông Gia Định
Authors: Huỳnh, Hữu Thọ
Nguyễn, Thành Khang
Keywords: Quản trị kinh doanh
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích và đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh của côn g ty cổ phần truyền thông Gia Định qua 3 năm 2016- 2018. Từ đó đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty trong thời gian tới.
Description: 52 Tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9746
Appears in Collections:Trường Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.11 MBAdobe PDF
Your IP: 35.175.191.46


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.