Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9747
Title: Hoàn thiện chu trình doanh thu trong hệ thống thông tin kế toán tại công ty cổ phần dược Hậu Giang
Authors: Phan, Thị Ánh Nguyệt
Trần, Võ Kim Thoại
Keywords: Kế toán
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích các hoạt động trong chu trình doanh thu tại Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang nhằm đưa ra giải pháp để hoàn thiện chu trình doanh thu tại công ty này.
Description: 80 Tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9747
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.7 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.97.49


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.