Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9748
Title: Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần dược Hậu Giang
Authors: Hồ, Hữu Phương Chi
Lê, Thị Thùy
Keywords: Kế toán
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Thực hiện công tác kế toán xác định kết quả kinh doanh của Công Ty Cổ phần Dược Hậu Giang; từ đó đề xuất các giải pháp giúp hoàn thiện công tác kế toán và nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh tại Công ty.
Description: 170Tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9748
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.11 MBAdobe PDF
Your IP: 18.232.186.117


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.