Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/975
Title: Mô phỏng diễn biến ngập dưới tác động của lượng mưa tại Đồng bằng sông Cửu Long =
Other Titles: Simulating the progression of flooding by the influence of rainfall in Mekong Delta region
Authors: Ngô, Tường Dân
Huỳnh, Xuân Hiệp
Văn, Phạm Đăng Trí
Keywords: Đa tác tử
Mô hình hóa
Mô phỏng
Ngập
Issue Date: 2013
Series/Report no.: Hội thảo toàn quốc về Công nghệ thông tin;Tr.82-92
Abstract: Hằng năm, lũ và ngập lụt đã tác động nghiêm trọng đến kinh tế, đời sống xã hội và phát triển sản xuất ở Việt Nam nói chung và khu vực Đồng bằng sông Cửu Long nói riêng. Trong bài viết này, chúng tôi tập trung nghiên cứu những vấn đề của tình trạng ngập dưới tác động của lượng mưa và đề xuất một mô hình mới để mô phỏng diễn biến của ngập với quy mô một tỉnh/thành phố trong vùng Đồng bằng sông Cửu Long trên cơ sở tiếp cận đa tác tử nhằm quan sát và đánh giá hậu quả của diễn biến ngập. Kết quả của nghiên cứu với cách thể hiện trực quan sẽ giúp cho việc dự đoán những vị trí tích tụ nước dẫn đến ngập trên địa bàn tỉnh/thành phố và từ đó hỗ trợ tốt hơn cho công tác phòng chống ngập. Nghiên cứu đã tiến hành thực nghiệm trên địa bàn thành phố Cần Thơ là một trong những tỉnh/thành phố trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long chịu tác động nặng nề của tình trạng ngập lụt, nhất là khi có mưa lớn xảy ra. Các kết quả thực nghiệm đã được tiến hành với các kết quả khả quan với lượng mưa trung bình và lượng mưa lớn đồng thời kéo dài.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/975
Appears in Collections:Năm 2017

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_1.75 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.239.117.1


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.