Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/97605
Title: Tôn giáo trong một số công trình nghiên cứu của Giáo sư Đặng Nghiêm Vạn
Authors: Nguyễn, Hồng Dương
Keywords: Đặng Nghiêm Vạn
Tôn giáo
Việt Nam
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Tôn giáo;Quyển 23, số 09 .- Tr.03-22
Abstract: Giáo sư Đặng Nghiêm Vạn (1930-2016) là người có những đóng góp quan trọng trên hai lĩnh vực nghiên cứu của khoa học xã hội và nhân văn, đó là nghiên cứu tộc người và nghiên cứu tôn giáo. Hai lĩnh vực này thể hiện rõ rệt ở hai công trình nghiên cứu tiêu biểu: Cộng đồng quốc gia dân tộc Việt Nam, Nxb.Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2003 và Lý luận về tôn giáo và tình hình tôn giáo ở Việt Nam (bốn lần xuất bản 2001, 2005, 2007, 2012). Về lĩnh vực tôn giáo, ngoài công trình kể trên với bốn lần xuất bản, Giáo sư còn có những công trình nghiên cứu hoặc độc lập, hoặc chủ biên và đồng tác giả cùng với hàng chục bài nghiên cứu tôn giáo học chuyên sâu trên Tạp chí Nghiên cứu Tôn giáo và một số tạp chí khác. Tôn giáo học trong các công trình nghiên cứu của Giáo sư Đặng Nghiêm Vạn là đa dạng. Trong khuôn khổ bài viết, nhân kỷ niệm 30 năm thành lập Viện Nghiên cứu Tôn giáo, chúng tôi bước đầu đề cập đến ba lĩnh vực: Xung quanh định nghĩa tôn giáo; Đặc điểm tôn giáo ở Việt Nam; Đạo thờ Tổ.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/97605
ISSN: 1859-0403
Appears in Collections:Nghiên cứu Tôn giáo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.45 MBAdobe PDF
Your IP: 3.215.186.30


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.