Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9767
Nhan đề: Phân tích hệ thống thông tin kế toán trong chu trình doanh thu và chu trình chi phí tại nhà máy gạch ngói Long Xuyên
Tác giả: Lê, Trần Phước Huy
Phan, Thảo Phương
Từ khoá: Kế toán
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Trường Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: Phân tích chu trình doanh thu và chu trình chi phí của Nhà máy gạch ngói Long Xuyên. Thông qua kết quả phân tích, nhận ra các ưu điểm, nhược điểm trong hệ thống tin và đưa ra một số giải pháp nhằm hoàn thiện thêm cho chất lượng của hệ thống thông tin kế toán trong hai chu trình này tại đơn vị trong thời gian tới.
Mô tả: 139 Tr
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9767
Bộ sưu tập: Khoa Kinh tế

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
5.17 MBAdobe PDF
Your IP: 34.200.222.93


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.