Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9767
Title: Phân tích hệ thống thông tin kế toán trong chu trình doanh thu và chu trình chi phí tại nhà máy gạch ngói Long Xuyên
Authors: Lê, Trần Phước Huy
Phan, Thảo Phương
Keywords: Kế toán
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích chu trình doanh thu và chu trình chi phí của Nhà máy gạch ngói Long Xuyên. Thông qua kết quả phân tích, nhận ra các ưu điểm, nhược điểm trong hệ thống tin và đưa ra một số giải pháp nhằm hoàn thiện thêm cho chất lượng của hệ thống thông tin kế toán trong hai chu trình này tại đơn vị trong thời gian tới.
Description: 139 Tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9767
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
5.17 MBAdobe PDF
Your IP: 3.237.71.23


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.