Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9769
Title: So sánh hiệu quả tài chính của nông hộ trồng lúa theo mô hình truyền thống và mô hình hữu cơ tại tỉnh Vĩnh Long
Authors: Khổng, Tiến Dũng
Trần, Thị Mai Trúc
Keywords: Kinh tế nông nghiệp
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Đề tài tập trung so sánh hiệu quả tài chính giữa hai mô hình trồng lúa truyền thống và trồng lúa theo hữu cơ của nông hộ ở tỉnh Vĩnh Long và phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định tham gia mô hình trồng lúa hữu cơ. Từ đó làm căn cứ đề xuất mở rộng mô hình trồng lúa hữu cơ tại tỉnh Vĩnh Long
Description: 108 Tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9769
Appears in Collections:Trường Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.46 MBAdobe PDF
Your IP: 34.239.148.127


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.