Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9770
Title: Phân tích hiệu quả kỹ thuật của nông hộ nuôi tôm thẻ chân trắng ở huyện Hòa Bình tỉnh Bạc Liêu
Authors: Bùi, Lê Thái Hạnh
Thạch, Thị Huệ
Keywords: Kinh tế nông nghiệp
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích hiệu quả kỹ thuật của các hộ nuôi TTCT ở huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu. Từ đó đề xuất các giải pháp nhằm ổn định sản xuất, tăng năng suất, cũng như lợi nhuận cho hộ nuôi tôm nước lợ ở huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Biêu trong những năm tới.
Description: 65 Tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9770
Appears in Collections:Trường Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.45 MBAdobe PDF
Your IP: 3.239.59.31


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.