Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9773
Title: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt của người dân tại quận Ninh Kiều Thành phố Cần Thơ
Authors: Nguyễn, Thị Kim Hà
Nguyễn, Thị Diễm My
Keywords: Kinh tế
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng dịch vụ TTKDTM của người dân tại quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ . Qua đó tác giả đề xuất giải pháp khắc phục khó khăn trong việc thanh toán không dùng tiền mặt, giúp hình thức thanh toán này được chấp nhận rộng rãi.
Description: 68 Tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9773
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.05 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.117.38


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.