Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9774
Title: Ảnh hưởng của cám và mật đường đến thành phần hóa học của cỏ Mồm (Hymenachne acutigluma) ủ yếm khí
Authors: Ts. Nguyễn, Văn Hớn
Trần, Ngọc Dúng
Keywords: Hóa dược
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Ảnh hưởng của cám và mật đường đến thành phần hóa học của cỏ Mồm (Hymenachne acutigluma) ủ yếm khí” được thực hiện tại Trại Thực Nghiệm và Phòng Thí Nghiệm E109 của khoa Nông nghiệp Trường Đại Học Cần Thơ, từ tháng 1 đến tháng 4 năm 2019. Mục đích của đề tài nhằm đánh giá quá trình lên men và thành phần dinh dưỡng của mẻ ủ chua cỏ Mồm với nhiều phụ gia khác nhau để làm phong phú thêm nguồn thức ăn của gia súc nhai lại.Thí nghiệm được bố trí theo thể thức hoàn toàn ngẫu nhiên với 6 nghiệm thức và 3 lần lặp lại (NT1, NT2, NT3, NT4, NT5, NT6), tương ứng với các phụ gia kèm theo: muối (1%); cám (5%); mật (5%); muối (1%) có rơm (10%); cám (5%) có rơm (10%); mật (5%) có rơm (10%). Mỗi đơn vị thí nghiệm được bố trí tách biệt trong từng túi nylon, mỗi túi có trọng lượng 2 kg. Mẫu sau khi ủ được lấy ra từ túi nylon theo từng thời điểm khảo sát (1, 10, 20, 30, 45, 60 ngày). Ứng với từng thời điểm có các chỉ tiêu phân tích về thành phần hóa học: xác định hàm lượng vật chất khô (DM, %), protein thô (CP, %), Xơ không tan trong dung dịch acid (ADF, %), pH, acid lactic (%), acid acetic (%), NH3 (%).Kết quả thí nghiệm cho thấy: bảo quản cỏ Mồm bằng việc ủ chua rất khả quan do quá trình lên men khá tốt. Đồng thời thành phần dinh dưỡng của các nghiệm thức ủ không thua kém gì các loại thức ăn đang được dùng phổ biến, hơn nữa một vài chỉ tiêu còn vượt xa. Ủ chua cỏ Mồm với cám cho kết quả tốt nhất về sự bảo quản DM, hàm lượng CP nhưng mật đường tốt hơn về việc thúc đẩy quá trình ủ chua và bảo quản nguyên liệu đồng thời có mùi vị hấp dẫn hơn. Việc bổ sung rơm sẽ tăng hàm lượng vật chất khô nhưng giảm hàm lượng đạm thô của mẻ ủ.
Description: 64tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9774
Appears in Collections:Khoa Khoa học Tự nhiên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.72 MBAdobe PDF
Your IP: 3.226.97.214


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.