Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9778
Title: Các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định mua sắm trực tuyến đối với mặt hàng quần áo của người tiêu dùng tại Thành phố Cần Thơ
Authors: Trương, Chí Tiến
Trần, Mỹ Ngọc
Keywords: Quản trị kinh doanh
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Xác định các nhân tố có ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn mua sắm trực tuyến đối với mặt hàng quần áo của người tiêu dùng ở thành phố Cần Thơ, từ đó đề xuất một số giải pháp phù hợp nhằm thúc đẩy hoạt động mua sắm trực tuyến phát triển hơn
Description: 103 Tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9778
Appears in Collections:Trường Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.58 MBAdobe PDF
Your IP: 35.175.191.46


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.