Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9783
Title: Đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng về chất lượng dịch vụ tiệc cưới tại nhà hàng – khách sạn Cửu Long
Authors: Thạch, Keo Sa Rate
Nguyễn, Thị Thùy Duyên
Keywords: Quản trị kinh doanh
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích hành vi tham gia dịch vụ tiệc cưới của khách hàng tại NH – KS Cửu Long. Đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng về chất lượng dịch vụ tiệc cưới tại NH - KS Cửu long. Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ tiệc cưới tại NH - KS Cửu Long.
Description: 80 Tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9783
Appears in Collections:Trường Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.3 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.180.174


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.