Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9793
Title: Phân Lập Chất Từ Thân Cây Huyết Giác(Draecaena combodiana Pierre ex Gagnep.) Họ Huyết Dụ(Asparagaceae)
Authors: PGs.Ts.Tôn, Nữ Liên Hương
Nguyễn, Thúy Vi
Keywords: Hóa dược
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Tóm tắt nội dung luận văn: Khảo sát thành phần hóa học của thân cây Huyết giác (Dracaena cambodiana Pierre ex Gagnep.), thu hái tại tỉnh Hòa Bình. Nghiên cứu này chỉ tập trung vào phần tủa của thân cây Huyết giác. Kết quả đã phân lập được 02 hợp chất lần lượt là 1-(4-hydroxyphenyl)-3-(2,4,6trimethoxyphenyl) propan-1-one và 5,7-Dihydroxy-3-(4-hydroxybenzyl)chroman-4-one. Cấu trúc của hợp chất được xác định dựa vào các phương pháp quang phổ hiện đại như: ESI-MS, 1D và 2D-NMR và so sánh với tài liệu tham khảo đã công bố.
Description: 99tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9793
Appears in Collections:Khoa Khoa học Tự nhiên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
5.76 MBAdobe PDF
Your IP: 3.237.71.23


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.