Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9796
Title: Kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu tại công ty cổ phần đầu tư CADIF Thành phố Cần Thơ
Authors: Vương, Quốc Duy
Nguyễn, Thị Ngọc Hân
Keywords: Kế toán
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích, đánh giá công tác kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu tại công ty Cổ phần Đầu tư CADIF qua đó tiến hành đánh giá chất lượng công tác kế toán và đưa ra một số giải pháp nhằm góp phần hoàn thiện công tác kế toán của công ty ngày càng hiệu quả hơn.
Description: 163 Tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9796
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
12.13 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.241.39


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.