Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9797
Title: Kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu tại công ty TNHH tư vấn xây dựng Triều Phát
Authors: Trần, Ái Kết
Đào, Thị Cẩm Thi
Keywords: Kế toán
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Đánh giá về công tác Kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu tại Công ty TNHH tư vấn xây dựng Triều Phát.Từ đó, đề xuất các giải pháp giúp hoàn thiện công tác kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu tại đơn vị.
Description: 57 Tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9797
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.61 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.97.49


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.