Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/98
Title: Nghiên cứu ảnh hưởng của một số thông số công nghệ chính tới năng suất thiết bị làm mát xỉ đáy lò hơi khiểu vít CFB bằng thực nghiệm =
Other Titles: About experimental researching some main technology parameters which affects on capacity of the bottom slag cooling screw-type equipment for circulating fluidized bed boiler(CFB)
Authors: Hoàng, Trung Kiên
Hoàng, Văn Gợt
Trần, Văn Địch
Keywords: Thiết bị làm mát xỉ đáy lò hơi
Công nghệ CFB
Mô hình trao đổi nhiệt
Issue Date: 2017
Series/Report no.: Tạp chí Cơ khí Việt Nam;Số 9 .- Tr.31-37
Abstract: Hiện nay, ở nước ta đang phát triển nhiều nhà máy nhiệt điện với lò hơi công nghệ đốt than tuần hoàn (lò hơi CFB). Xỉ thải ra đáy lò hơi với khối lượng lớn có nhiệt độ xấp xỉ 600 độ C, cần phải làm mát tới 170 độ C. Mục đích của bài báo là nghiên cứu thực nghiệm ảnh hưởng của một số thông số công nghệ chính đến năng suất thiết bị làm mát xỉ đáy lò hơi đốt than tuần hoàn (CFB) kiểu vít.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/98
ISSN: 0866-7056
Appears in Collections:Cơ khí Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
492.58 kBAdobe PDF
Your IP: 3.238.134.157


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.