Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9803
Title: Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến ý định mua điện thoại thông minh thương hiệu SAMSUNG của người dân tại huyện Tri Tôn tỉnh An Giang
Authors: Nguyễn, Thị Ngọc Hoa
Nguyễn, Thị Khánh Hiền
Keywords: Quản trị kinh doanh
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến ý định lựa chọn mua điện thoại Samsung của người tiêu dùng tại huyện Tri Tôn tỉnh An Giang, từ đó đề xuất một số hàm ý quản trị giúp cho công ty Samsung có những giải pháp phù hợp với người tiêu dùng.
Description: 84 Tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9803
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.99 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.204.31


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.