Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9806
Title: Phân tích hoạt động cho vay tiêu dùng cá nhân tại ngân hàng TMCP Sài Gòn chi nhánh Cần Thơ
Authors: Mai, Lê Trúc Liên
Nguyễn, Trúc Phương
Keywords: Tài chính - Ngân hàng
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích hoạt động cho vay tiêu dùng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn chi nhánh Cần Thơ, từ đó đưa ra giải pháp nhằm nâng cao hoạt động tín dụng của Ngân hàng.
Description: 69 Tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9806
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.29 MBAdobe PDF
Your IP: 54.234.191.202


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.