Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9807
Title: Phân tích tình hình tín dụng tại ngân hàng TMCP Phương Đông chi nhánh Sóc Trăng
Authors: Mai, Lê Trúc Liên
Nguyễn, Trọng Cường
Keywords: Tài chính - Ngân hàng
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích hoạt động tín dụng tại ngân hàng TMCP Phương Đông chi nhánh Sóc Trăng. Đánh giá kết quả hoạt động tín dụng tại ngân hàng thông qua c ác chỉ số tài chính. Nhận định, đánh giá những điểm mạnh và hạn chế. Từ đó đề xuất các giải pháp phù hợp nhằm nâng cao hoạt động tín dụng của ngân hàng tại thời gian tới.
Description: 53 Tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9807
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.08 MBAdobe PDF
Your IP: 52.91.0.112


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.