Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9807
Nhan đề: Phân tích tình hình tín dụng tại ngân hàng TMCP Phương Đông chi nhánh Sóc Trăng
Tác giả: Mai, Lê Trúc Liên
Nguyễn, Trọng Cường
Từ khoá: Tài chính - Ngân hàng
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Trường Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: Phân tích hoạt động tín dụng tại ngân hàng TMCP Phương Đông chi nhánh Sóc Trăng. Đánh giá kết quả hoạt động tín dụng tại ngân hàng thông qua c ác chỉ số tài chính. Nhận định, đánh giá những điểm mạnh và hạn chế. Từ đó đề xuất các giải pháp phù hợp nhằm nâng cao hoạt động tín dụng của ngân hàng tại thời gian tới.
Mô tả: 53 Tr
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9807
Bộ sưu tập: Khoa Kinh tế

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.08 MBAdobe PDF
Your IP: 52.91.0.112


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.