Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9810
Title: Kế toán huy động vốn và phân tích tình hình huy động vốn tại ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín chi nhánh Bình Tân Vĩnh Long
Authors: Lê, Thị Diệu Hiền
Võ, Thị Kim Bằng
Keywords: Kế toán
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Thực hiện kế toán nghiệp vụ huy động vốn và phân tích tình hình huy động vốn tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín chi nhánh Bình Tân Vĩnh Long. Từ đó đưa ra những giải pháp cụ thể nhằm cải thiện công tác kế toán huy động vốn và gia tăng chất lượng công tác huy động nguồn vốn cho ngân hàng.
Description: 101 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9810
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.06 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.97.49


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.