Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9821
Title: Phân tích hành vi tiêu dùng sữa bột trẻ em từ 1-3 tuổi tại quận Ninh Kiều Thành phố Cần Thơ
Authors: Lê, Tấn Nghiêm
Dương, Trọng Tính
Keywords: Quản trị kinh doanh
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích hành vi tiêu dùng sữa bột trẻ em từ 1 -3 tuổi tại quận Ninh Kiều TPCT và đề xuất khuyến nghị cho người bán sữa bột trẻ em từ 1- 3 tuổi tại quận Ninh Kiều TPCT phục vụ khách hàng tốt hàng tốt hơn.
Description: 59 Tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9821
Appears in Collections:Trường Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
876.21 kBAdobe PDF
Your IP: 35.175.191.46


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.