Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9822
Title: Phân tích thực trạng xuất khẩu tôm tại công ty cổ phần tập đoàn thủy sản Minh Phú
Authors: Phan, Anh Tú
Trần, Thanh Thanh
Keywords: Kinh doanh quốc tế
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích thực trạng xuất khẩu tôm tại công ty cổ phần tập đoàn thủy sản Minh Phú từ đó đề ra giải pháp nhằm gia tăng kim ngạch xuất khẩu tôm trong tương lai.
Description: 63 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9822
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.29 MBAdobe PDF
Your IP: 44.192.94.86


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.