Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9823
Title: Phân tích hoạt động tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Thành phố Cần Thơ
Authors: Nguyễn, Thị Kim Phượng
Nguyễn, Thị Thủy Tiên
Keywords: Tài chính - Ngân hàng
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Đánh giá về kết quả kinh doanh của Ngân hàng trong giai đoạn năm 2016 – 2018; Phân tích hoạt động tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Thành phố Cần Thơ giai đoạn từ năm 2016 – 2018, thông qua việc phân tích doanh số cho vay, doanh số thu nợ, dư nợ và nợ xấu; Đánh giá hoạt động tín dụng của Ngân hàng thông qua việc phân tích một số chỉ tiêu đánh giá hoạt động tín dụng; Giải pháp nâng cao hoạt động tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Cần Thơ.
Description: 60 Tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9823
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
858.88 kBAdobe PDF
Your IP: 34.200.218.187


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.