Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9823
Nhan đề: Phân tích hoạt động tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Thành phố Cần Thơ
Tác giả: Nguyễn, Thị Kim Phượng
Nguyễn, Thị Thủy Tiên
Từ khoá: Tài chính - Ngân hàng
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Trường Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: Đánh giá về kết quả kinh doanh của Ngân hàng trong giai đoạn năm 2016 – 2018; Phân tích hoạt động tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Thành phố Cần Thơ giai đoạn từ năm 2016 – 2018, thông qua việc phân tích doanh số cho vay, doanh số thu nợ, dư nợ và nợ xấu; Đánh giá hoạt động tín dụng của Ngân hàng thông qua việc phân tích một số chỉ tiêu đánh giá hoạt động tín dụng; Giải pháp nâng cao hoạt động tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Cần Thơ.
Mô tả: 60 Tr
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9823
Bộ sưu tập: Khoa Kinh tế

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
858.88 kBAdobe PDF
Your IP: 54.236.59.154


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.