Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9825
Title: Phân tích tình hình xuất khẩu cá tra sang thị trường Trung Quốc của công ty cổ phần đầu tư và phát triển đa quốc gia trong giai đoạn 2016-2018
Authors: Phan, Anh Tú
Võ, Hồ Huỳnh Như
Keywords: Kinh doanh quốc tế
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Đánh giá thực trạng xuất khẩu cá tra của doanh nghiệp IDI trong 3 năm 2016, 2017, 2018. Từ đó, đề ra các giải pháp nhằm giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu quả hoạt động xuất khẩu và làm tăng giá trị gia tăng của các sản phẩm làm ra từ cá tra.
Description: 88 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9825
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.68 MBAdobe PDF
Your IP: 44.192.94.86


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.