Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9826
Nhan đề: Phân Lập Chất Từ Thân Cây Huyết Giác(Draecaena combodiana Pierre ex Gagnep.) HỌ HUYẾT DỤ(Asparagaceae) 2.Bậc đào tạo: Đại học
Tác giả: PGs.Ts.Tôn, Nữ Liên Hương
Nguyễn, Thúy Vi
Từ khoá: Hóa dược
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Trường Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: Khảo sát thành phần hóa học của thân cây Huyết giác (Dracaena cambodiana Pierre ex Gagnep.), thu hái tại tỉnh Hòa Bình. Nghiên cứu này chỉ tập trung vào phần tủa của thân cây Huyết giác. Kết quả đã phân lập được 02 hợp chất lần lượt là 1-(4-hydroxyphenyl)-3-(2,4,6trimethoxyphenyl) propan-1-one và 5,7-Dihydroxy-3-(4-hydroxybenzyl)chroman-4-one. Cấu trúc của hợp chất được xác định dựa vào các phương pháp quang phổ hiện đại như: ESI-MS, 1D và 2D-NMR và so sánh với tài liệu tham khảo đã công bố.
Mô tả: 99tr
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9826
Bộ sưu tập: Khoa Khoa học Tự nhiên

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
5.76 MBAdobe PDF
Your IP: 3.226.248.180


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.