Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9839
Title: Phân tích hoạt động Logistics của Việt Nam trong hợp tác tiểu vùng Mekong mở rộng (GMS)
Authors: Võ, Văn Dứt
Nguyễn, Thanh Ngân
Keywords: Kinh doanh quốc tế
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích tình hình hoạt động logistics của Việt Nam trong hợp tác tiểu vùng Mekong mở rộng trong giai đoạn 2016- 2018 để từ đó tìm ra giải pháp khắc phục nhằm thúc đẩy hợp tác về logistics và đẩy mạnh phát triển kinh tế vùng.
Description: 88 Tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9839
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.01 MBAdobe PDF
Your IP: 3.214.224.207


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.