Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/98501
Title: Tư tưởng Hồ Chí Minh về mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào di sản cao quý của hai dân tộc Việt Nam, Lào
Authors: Trịnh, Nhu
Keywords: Tư tưởng Hồ Chí Minh
Quan hệ đặt biệt Việt Nam - Lào
Issue Date: 2022
Series/Report no.: Tạp chí Lịch sử Đảng;Số 07 .- Tr.22-27
Abstract: Tư tưởng Hồ Chí Minh về mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam là tài sản tinh thần vô giá mà Người để lại cho Đảng, nhân dân Việt Nam và Đảng, nhân dân Lào. Tiếp tục học tập, nghiên cứu và vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào trong hoạt động thực tiễn là một trong những nhiệm vụ cần thiết để không ngừng vun đắp mối quan hệ mẫu mực, thủy chung, trong sáng, đời đời bền vững giữa hai Đảng, hai dân tộc lên tầm cao mới.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/98501
ISSN: 0936-8477
Appears in Collections:Lịch sử Đảng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.05 MBAdobe PDF
Your IP: 3.233.232.160


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.