Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/98501
Nhan đề: Tư tưởng Hồ Chí Minh về mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào di sản cao quý của hai dân tộc Việt Nam, Lào
Tác giả: Trịnh, Nhu
Từ khoá: Tư tưởng Hồ Chí Minh
Quan hệ đặt biệt Việt Nam - Lào
Năm xuất bản: 2022
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Lịch sử Đảng;Số 07 .- Tr.22-27
Tóm tắt: Tư tưởng Hồ Chí Minh về mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam là tài sản tinh thần vô giá mà Người để lại cho Đảng, nhân dân Việt Nam và Đảng, nhân dân Lào. Tiếp tục học tập, nghiên cứu và vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào trong hoạt động thực tiễn là một trong những nhiệm vụ cần thiết để không ngừng vun đắp mối quan hệ mẫu mực, thủy chung, trong sáng, đời đời bền vững giữa hai Đảng, hai dân tộc lên tầm cao mới.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/98501
ISSN: 0936-8477
Bộ sưu tập: Lịch sử Đảng

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
4.05 MBAdobe PDF
Your IP: 44.221.66.130


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.