Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9851
Title: Phân tích thực trạng quản trị nguồn nhân lực tại ngân hàng TMCP Á Châu chi nhánh Cần Thơ
Authors: Ngô, Mỹ Trân
Danh, Thị Thúy An
Keywords: Quản trị kinh doanh
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích thực trạng công tác thu hút, đào tạo và phát triển, duy trì nguồn nhân lực tại ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu chi nhánh Cần Thơ giai đoạn 2016-2018; Đánh giá hiệu quả công tác quản trị nguồn nhân lực qua các chỉ số đo lường kết quả thực hiện công việc KPI tại ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu chi nhánh Cần Thơ giai đoạn 2016-2018; Đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu chi nhánh Cần Thơ .
Description: 84 Tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9851
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.6 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.232.99


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.