Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9853
Title: Đánh giá việc vận dụng thủ tục phân tích trong kiểm toán báo cáo tài chính tại công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A & C chi nhánh Cần Thơ
Authors: Nguyễn, Tấn Tài
Nguyễn, Thị Mỹ Huyền
Keywords: Kiểm toán
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Đánh giá việc vận dụng thủ tục phân tích trong kiểm toán Báo cáo tài chính tại Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C – Chi nhánh Cần Thơ, từ đó đưa ra nhận xét về những ưu điểm và nhược điểm của việc áp dụng thủ tục phân tích, đồng thời đề xuất những giải pháp để nâng cao hiệu quả việc sử dụng thủ tục phân tích tại công ty khách hàng.
Description: 108 Tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9853
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.64 MBAdobe PDF
Your IP: 3.237.71.23


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.