Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9856
Title: Phân tích hiệu quả kỹ thuật của nông hộ trồng nấm rơm tại địa bàn huyện Cờ Đỏ, Thành phố Cần Thơ
Authors: Phan, Đình Khôi
Đặng, Thị Trúc Đào
Keywords: Kinh tế nông nghiệp
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích hiệu quả kỹ thuật của nông hộ trồng nấm rơm tại huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ đồng thời nêu ra các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất của người dân nơi đây.
Description: 80 Tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9856
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.67 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.147.211


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.