Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9876
Title: Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch tỉnh An Giang
Authors: Vương, Quốc Duy
Trần, Thị Huyền Đăng
Keywords: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Đánh giá tổng quan tình hình du lịch tỉnh An Giang trong những năm gần đây và đưa ra các đề xuất giúp cho chất lượng du lịch ở An Giang được nâng cao và hoàn thiện hơn.
Description: 97 Tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9876
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.74 MBAdobe PDF
Your IP: 18.207.136.189


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.