Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9883
Title: Kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu tại công ty TNHH thương mại dịch vụ Thái Cường
Authors: Huỳnh, Thị Tuyết Sương
Nguyễn, Thị Bích Trâm
Keywords: Kế toán
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Thực hiện và đánh giá công tác kế toán, quản lý vốn bằng tiền và các khoản phải thu tại Công ty TNHH TM DV Thái Cường, qua đó đề xuất một số giải pháp nhằm góp phần hoàn thiện công tác kế toán, quản lý vốn bằng tiền và các khoản phải thu tại công ty.
Description: 182 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9883
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.43 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.147.211


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.