Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9884
Nhan đề: Kế toán các khoản nợ phải thu, nợ phải trả tại công ty cổ phần vận tải An Giang
Tác giả: Phan, Tùng Lâm
Bùi, Thị Mỹ An
Từ khoá: Kế toán
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Trường Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: Đánh giá thực trạng công tác kế toán các khoản nợ phải thu và nợ phải trả tại Công ty Cổ phần Vận tải An Giang. Trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện tổ chức công tác kế toán các khoản nợ phải thu và nợ phải trả tại Công ty Cổ phần Vận tải An Giang.
Mô tả: 164 Tr
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9884
Bộ sưu tập: Khoa Kinh tế

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
4 MBAdobe PDF
Your IP: 54.236.59.154


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.