Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9887
Title: Phân tích hoạt động tín dụng tại ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh chi nhánh Cần Thơ
Authors: Trương, Thị Bích Liên
Nguyễn, Quốc Việt
Keywords: Tài chính - Ngân hàng
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích hoạt động tín dụng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát Triển Thành Phố Hồ Chí Minh chi nhánh Cần Thơ. Đánh giá hoạt động tín dụng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát Triển Thành Phố Hồ Chí Minh chi nhánh Cần Thơ. Đề xuất một số giải pháp để nâng cao chất lượng của hoạt động tín dụng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát Triển Thành Phố Hồ Chí Minh chi nhánh Cần Thơ.
Description: 46 Tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9887
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.34 MBAdobe PDF
Your IP: 3.235.107.209


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.